არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Reports, Available Materials


კომუნიკაციის სტრატეგია (სახელმძღვანელო დოკუმენტი)
კომუნიკაციის სტრატეგია (სახელმძღვანელო დოკუმენტი)
PDF
გზამკვლევი - გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი
გზამკვლევი - გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი
PDF
ბიომრავალფეროვნების საკითხები და ბიომრავალფეროვნების გეგმები გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშებში
ბიომრავალფეროვნების საკითხები და ბიომრავალფეროვნების გეგმები გარემოზე ზემოქმედების...
PDF
გარემოზე ზემოქმედების პროცედურების ფარგლებში საზოგადეობრივი ქსელის ამოქმედება და საზოგადოებრივი გუშაგის სისტემის ჩამოყალიბება
გარემოზე ზემოქმედების პროცედურების ფარგლებში საზოგადეობრივი ქსელის ამოქმედება...
PDF
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურა
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურა
PDF
გზშ,პროექტის არსი
გზშ,პროექტის არსი
PDF
გარემოსდაცვითი შეფასების  კოდექს
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექს
PDF
მედიის როლი გარემოზე ზემოქმედების პროცედურაში
მედიის როლი გარემოზე ზემოქმედების პროცედურაში
PDF
არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ
არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა...
PDF
არასამთავრობო/საინიციატივო ჯგუფების მობილიზაციის სახელმძღვანელო
არასამთავრობო/საინიციატივო ჯგუფების მობილიზაციის სახელმძღვანელო
PDF
გარემო და საზოგადოება - ენერგეტიკა მცხეთა-მთიანეთის მხარეში მიმდინარე განახლებადი საინვესტიციო პროექტები
გარემო და საზოგადოება - ენერგეტიკა მცხეთა-მთიანეთის მხარეში...
PDF
გარემო და საზოგადოება ენერგეტიკა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში მიმდინარე განახლებადი საინვესტიციო პროექტები
გარემო და საზოგადოება ენერგეტიკა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში მიმდინარე...
PDF