არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთის ოფისი


  • საქართველო, რაჭა, ონი, მეფე დემეტრეს მოედანი, 3600

    მანანა მეტრეველი Tel: (+995) 599 321 085