არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs
Get connected with us on social networks!
IaeGreens.ge

Contact

Tbilisi, TB 10012, GE

info@greens.ge

032-230-62-21

ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო. შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს